Põrandanaks NAKS PN30

Toote kirjeldus

PÕRANDANAKS NAKS PN30

ISEVALGUV FIIBERKIUGA PÕRANDATE TASANDUSSEGU

KASUTAMINE
Segu kasutatakse betoon- ja teiste kivipõrandate tasandamiseks.
Kasutamiseks ainult siseruumides.

Sobib aluspinnaks rullmaterjalidele, pehmetele kattematerjalidele,
keraamilistele plaatidele, parketile jne.
Sobib põrandakütte süsteemise kinnivalamiseks.

SEGU ETTEVALMISTAMINE
Segupulber kallata kotist segistisse või laia avaga nõusse.
Lisada vett 21- 22% segu kaalust (5,2 – 5,5 l 25 kg koti või 1,0 – 1,1 l 5 kg karbi kohta).
Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni. Lasta segul mõnu minut seista ja segada kergelt uuesti.
Valmissegu kasutamise aeg pärast vee lisamist kuni 30 min.

PAIGALDAMINE
Enne segu paigaldamist puhastada põrand tolmust.
Puhastatud põrandat töödelda Uninaks Nakkedispersiooniga ja lasta kuivada puutekuivaks.
Segu kantakse põrandale segupumbaga või kallatakse maha segamisnõust.
Valatud segukihi ühtlustamine toimub ogarulli või laia pahtlilabidaga.
Põrandale valatava kihi paksus võib olla 3 – 30 mm.

KIVINEMINE
Põrandale võib astuda 4 – 6 tunni möödudes, sõltuvalt
valatud kihi paksusest, ruumi temperatuurist ja niiskusest.
Põrandakatet saab paigaldada 1- 3 nädala pärast.
28 päevane nakketugevus aluspinnaga >1,0 MPa
Põranda survetugevus lõplikul kivinemisel on vähemalt 24 MPa (EN 13813)

PIIRANGUD
Segu kasutatakse temperatuuril üle 5 0C.
Aluspinnad ei tohi olla õlised, rasvased, tolmused või kaetud mitteniiskuskindla pahtliga.
Kivinemise ajal ei tohi tekitada tuuletõmmet ega kasutada kivinemise kiirendamiseks küttekehi.

SEGU KULU
1 mm paksuse segukihi valamisel on 1,7- 1,8 kg/m2

SÄILIMINE, HOIATUSED
Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
Segupulbri säilimisaeg 6 kuud.

Toode sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Kasuta töötamisel kaitseprille ja kindaid. Väldi tolmu sisse hingamist. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega.
PõrandatasandussegudsaadavusPakendHind Tk/hulgi
Põrandanaks NAKS PN30laos25kg13,0012,38
Põrandasegu NAKS+Ptellimisel 1-2p25kg19,7518,81
Põrandasegu NAKS NN15tellimisel 1-2p25kg16,4515,67