Prussid

product-single-mirroredSaematerjal on kahest või enamast küljest saetud puitmaterjal. Saematerjali liigitatakse puuliigi ja kvaliteediklasside järgi. Tänu sellele saab vastavalt vajadustele leida alati sobiva materjali.

Kuna puit on looduslik materjal, on tema välisilme ja füüsikalised omadused tihti erinevad. Omadused sõltuvad puuliigist ja kasvutingimustest. Üldjuhul kasutatakse ehituses männi ja kuuse ehk okaspuu saematerjali. Seda eelkõige konstruktsioonides, kuna okaspuu säilib hästi ka niiskemas keskkonnas. Oma omadustelt on kuusk ja mänd üsna sarnased ning neile lubatud koormused on samas suurusjärgus. 18 %-se suhtelise niiskuse juures on männipuidu erikaal keskmiselt 490 kg/m3 ja kuusel 460 kg/m3. Välisilme poolest erineb männipuit oma punaka keskosa ja kollaka välisosaga ühtlaselt heledast kuusest. Lehtpuu (haava, lepa, kase jne) saematerjale ja höövelmaterjale kasutatakse reeglina siseviimistluses.

Saematerjale toodetakse reeglina standardsete ristlõigetega, mis on aja jooksul välja kujunenud tollimõõdustikust ja ehitustraditsioonidest lähtuvalt. Saematerjali toodetakse tavaliselt pikkustega 3,0-6,0 m ja 30 cm sammuga. Vähemlevinud on pikkused 1,8-2,7 ning 6,2-8,0 m, mida kasutatakse harva.

Okaspuu saematerjalide kvaliteediklassid põhinevad põhjamaade saematerjali sorteerimisjuhendile ja klassifikatsioonile. Peamiselt on määravaks teguriks materjali okslikkus, okste suurus ja arv. Samas arvestatakse sorteerimisel ka kõigi teiste puidurikete esinemist nagu vaigupesad, praod, poomkant, värvimuutus, mädanik, putukakahjustused jne. Kvaliteedi klassid jagunevad: A, B, C, D, millest madalaim on D ja kõrgeim on A, mis omakorda jaguneb veel neljaks: A1, A2, A3, A4. Lisaks kasutatakse põhiklasside liigitusi kombineeritult, nt AB, mis sisaldab saematerjali kvaliteediga A ja B ning ABC, mis sisaldab materjali kvaliteediga A, B ja C.

Prussid (mm) jm/€ Jm/hulgi m3/€ M3/hulgi
22x50 0,28 0,27 255 240,57
Kalibr. 24X48 0,34 0,32 272 256,60
25x50 0,32 0,30 256 241,51
25x50x6,0 0,34 0,32 272 256,60
50x50x3,0 0,67 0,64 268 255,24
50x50 0,71 0,68 284 270,48
50x50x6,0 0,73 0,70 292 278,10
32x50 0,47 0,44 294 277,36
32x75 0,75 0,71 310 292,45
32x100 0,86 0,82 269 256,19
32x100x6,0 0,86 0,82 269 256,19
32x125 1,2 1,13 300 283,02
32x150 1,5 1,42 310 292,45
32x200 1,86 1,75 290 273,58
38x100 1,15 1,08 300 283,02
38x150 1,71 1,61 300 283,02
38x200 2,28 2,15 300 283,02
50x75 1,1 1,04 292 275,47
50x100x3,0 1,34 1,28 268 256,70
50x100 1,34 1,28 268 256,70
50x100x6 1,34 1,28 268 257,69
50x125 1,88 1,77 300 283,02
50x150x3,0 2,02 1,93 269 257,66
50x150 2,02 1,93 269 257,66
50x150x6 2,02 1,93 269 257,66
50X150x6,5-8,2 2,95 2,78 390 367,92
50x175 2,63 2,50 300 285,71
5x20x3,0 2,69 2,57 269 257,66
50x200 2,69 2,57 269 257,66
50x200x6 2,69 2,57 269 257,66
50X200x6,5-8,2 3,9 3,68 390 367,92
50x225 3,55 3,35 316 298,11
50x250 3,95 3,76 316 300,95
50x250x6,5-8,2 4,88 4,60 390 367,92
50x300 4,95 4,67 330 311,32
75x75 1,75 1,65 311 293,40
75x100 2,35 2,22 313 295,28
75x150 3,38 3,19 300 283,02
75x200 4,2 3,96 280 264,15
75x225 5,07 4,78 300 283,02
75x250 5,63 5,31 300 283,02
75x300 7,43 7,01 330 311,32
100x100 2,75 2,59 275 259,43
100x100x6,0 2,8 2,64 280 264,15
100x150 4,5 4,25 300 283,02
100x200 6 5,66 300 283,02
100x250 7,5 7,08 300 283,02
100x300 9,9 9,34 330 311,32
125x125 4,69 4,42 300 283,02
125x150 5,63 5,31 300 283,02
125x200 7,5 7,08 300 283,02
150x150 6,75 6,37 300 283,02
150x200 9 8,49 300 283,02
150x250 12,38 11,68 330 311,32
150x300 14,85 14,01 330 311,32
200x200 13,2 12,57 330 314,29
200x250 16,5 15,57 330 311,32
200x300 19,8 18,68 330 311,32
250x250 21,88 20,64 350 330,19