Lauad

Saematerjal on kahest või enamast küljest saetud puitmaterjal. Saematerjali liigitatakse puuliigi ja kvaliteediklasside järgi. Tänu sellele saab vastavalt vajadustele leida alati sobiva materjali.

Kuna puit on looduslik materjal, on tema välisilme ja füüsikalised omadused tihti erinevad. Omadused sõltuvad puuliigist ja kasvutingimustest. Üldjuhul kasutatakse ehituses männi ja kuuse ehk okaspuu saematerjali. Seda eelkõige konstruktsioonides, kuna okaspuu säilib hästi ka niiskemas keskkonnas. Oma omadustelt on kuusk ja mänd üsna sarnased ning neile lubatud koormused on samas suurusjärgus. 18 %-se suhtelise niiskuse juures on männipuidu erikaal keskmiselt 490 kg/m3 ja kuusel 460 kg/m3. Välisilme poolest erineb männipuit oma punaka keskosa ja kollaka välisosaga ühtlaselt heledast kuusest. Lehtpuu (haava, lepa, kase jne) saematerjale ja höövelmaterjale kasutatakse reeglina siseviimistluses.

Saematerjale toodetakse reeglina standardsete ristlõigetega, mis on aja jooksul välja kujunenud tollimõõdustikust ja ehitustraditsioonidest lähtuvalt. Saematerjali toodetakse tavaliselt pikkustega 3,0-6,0 m ja 30 cm sammuga. Vähemlevinud on pikkused 1,8-2,7 ning 6,2-8,0 m, mida kasutatakse harva.

Okaspuu saematerjalide kvaliteediklassid põhinevad põhjamaade saematerjali sorteerimisjuhendile ja klassifikatsioonile. Peamiselt on määravaks teguriks materjali okslikkus, okste suurus ja arv. Samas arvestatakse sorteerimisel ka kõigi teiste puidurikete esinemist nagu vaigupesad, praod, poomkant, värvimuutus, mädanik, putukakahjustused jne. Kvaliteedi klassid jagunevad: A, B, C, D, millest madalaim on D ja kõrgeim on A, mis omakorda jaguneb veel neljaks: A1, A2, A3, A4. Lisaks kasutatakse põhiklasside liigitusi kombineeritult, nt AB, mis sisaldab saematerjali kvaliteediga A ja B ning ABC, mis sisaldab materjali kvaliteediga A, B ja C.

Lauad ABC jm/eur jm/hulgi m3/eur m3/hulgi
Latt 22X22 0,27 0,26 245 233,33
Latt 22x32 0,39 0,37 485 461,90
Latt 22x38 0,46 0,44 485 461,90
Latt 22X50 0,28 0,27 255 242,86
Kalibr. 24X48 0,34 0,32 272 259,05
Latt 25X40 0,25 0,24 250 235,85
Latt 25X50 0,32 0,30 256 239,25
Latt 25X50x6000 0,34 0,32 272 254,21
Laud 22X75 0,48 0,45 290 271,03
Laud 25X75 0,48 0,45 256 239,25
22X100x4800 -VI 0 0,00 0 0,00
22X100x5100 -VI 0 0,00 0 0,00
22X100x6000 -VI 0,4 0,38 181 174,04
22X100x6000 -ABC 0,57 0,55 259 249,04
Laud 22X100 -ABC 0,56 0,54 255 245,19
Kalibreeritud 22X100 sh 0,7 0,67 318 305,77
Laud 25X100 -VI 0,53 0,51 212 203,85
25X100x6000 -ABC 0,61 0,58 244 234,62
Laud 25X100 -ABC 0,59 0,56 236 226,92
Laud 22X125 -ABC 0,76 0,73 275 264,42
Laud 25X125 -ABC 0,8 0,77 250 240,38
Laud 22X150 -ABC 0,85 0,80 226 215,24
Laud 25X150 -ABC 0,95 0,90 253 240,95
Laud 25X200 -ABC 1,6 1,51 320 301,89
Laud 25x250 -ABC 2,65 2,50 424 400,00
ABC / täiskantne ehituslaud
VI / osaliselt poomkantne

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hulgihind kehtib alates 300 € ostust.
NB! Suuremate koguste puhul lisaallahindlused!

Immutatud lauad jm/eur jm hulgi m3/eur M3 hulgi
22x50 0,39 0,37 355 338,10
25x50 0,42 0,40 336 320,00
22x75 0,67 0,64 412 392,38
25x75 0,69 0,66 370 352,38
22x100 0,76 0,72 345 328,57
25x100 0,79 0,75 316 300,95
25x100x6 0,81 0,77 324 308,57
25x125 1,06 1,01 340 323,81
22x150 1,18 1,12 357 340,00
25x150 1,3 1,24 346 329,52
25x200 2,05 1,95 410 390,48
25x250 3,3 3,14 440 419,05

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hulgihind kehtib alates 300 € ostust.
NB! Suuremate koguste puhul lisaallahindlused!